Paieška Apie tekstyną Kaip naudotis Kaip cituoti Publikacijos Kontaktai

Publikacijos

Čia pateikiamos publikacijos, parengtos Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno tyrimų pagrindu. Jei rėmėtės šio tekstyno duomenimis, kviečiame ir Jus dalintis savo darbais.

2007 m.

KAMANDULYTĖ, Laura; SAVICKIENĖ Ineta. 2007. The corpus of spoken Lithuanian. Human language technologies: the third Baltic conference, proceedings, 127–133.

2008 m.

DABAŠINSKIENĖ, Ineta. 2008. Trumpinimas ir dažnumo poveikis šnekamojoje kalboje. Darbai ir dienos 50, 109‒117.

http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2008~1367166714794/DS.002.0.01.ARTIC

KAMANDULYTĖ, Laura; TUŠKEVIČIŪTĖ, Marija. 2008. Būdvardžio vartojimo skirtumai sakytinės kalbos registruose. Darbai ir dienos 50, 91–109.

https://eltalpykla.vdu.lt/bitstream/handle/1/32685/ISSN2335-8769_2008_N_50.PG_91-108.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2009 m.

BALČIŪNIENĖ, Ingrida; SIMONAVIČIENĖ, Laura. 2009. Kiekybinis klausiamųjų šnekamosios lietuvių kalbos pasakymų tyrimas. Lietuvių kalba 3.

http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/17

DABAŠINSKIENĖ, Ineta. 2009. Intimacy, Familiarity and Formality: Diminutives in Modern Lithuanian. Lituanus 55(1).

http://www.lituanus.org/2009/09_1_06%20Dabasinskiene.htm

DABAŠINSKIENĖ, Ineta. 2009. Šnekamosios lietuvių kalbos morfologinės ypatybės. Acta Linguistica Lithuanica 60, 1‒15.

http://donelaitis.vdu.lt/publications/Dabasinskiene_snekamosios_kalbos_tekstynas_2009.pdf

DABAŠINSKIENĖ, Ineta; KAMANDULYTĖ, Laura. 2009. Corpora of spoken Lithuanian. Estonian papers in applied linguistics 5, 67 – 77. http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa5.05/0

KAČIUŠKIENĖ, Genovaitė. 2009. Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas: tarminių formų vartosena. Filologija 14, 61–66.

http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/filologija/2009_14/kaciuskiene.pdf

2010 m.

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura. 2010. Daiktavardžio paradigmų produktyvumas: skolinių morfologinio įforminimo ir fleksijų varijavimo analizė. Lietuvių kalba 4.

http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/23

2014 m.

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura. 2014. Pertarų dažnumas ir įvairovė sakytinėje lietuvių kalboje. Bendrinė kalba 87.

http://www.bendrinekalba.lt/straipsniai/87/Kamandulyte_BK_87_Straipsnis.pdf

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura; Godliauskas Povilas. 2014. Creating and working with corpus of spoken Lithuanian. Human Language Technologies - the Baltic Perspective: Proceedings of the 6th International Conference, Baltic HLT, 179–183.

http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38024

VAICEKAUSKIENĖ, Loreta; DABAŠINSKIENĖ, Ineta; KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura. 2014. Naujųjų skolinių kaitybinio ir darybinio adaptavimo modelių produktyvumas. Taikomoji kalbotyra 3.

https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.php/taikomoji-kalbotyra/article/view/24

2015 m.

BALČIŪNIENĖ, Ingrida; KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura. 2015. Sintaksinės analizės prielaidos sakytinio monologo tyrimuose. Darbai ir dienos 64, 169–178.

https://eltalpykla.vdu.lt/bitstream/handle/1/27756/ISSN2335-8769_2015_N_64.PG_169-178.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2016 m.

BALČIŪNIENĖ, Ingrida; KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura. 2016. Dabartinės sakytinės lietuvių kalbos pasakymų ilgis ir struktūra. Lietuvių kalba 10.

http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/181

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura; BALČIŪNIENĖ, Ingrida. 2016. Syntactically coded corpus of spoken Lithuanian: developmental issues and pilot studies. Kalbų studijos 28, 92–101.

http://kalbos.ktu.lt/index.php/KStud/article/view/15131

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura; BALČIŪNIENĖ, Ingrida. 2016. Apie pažymimuosius pasakymus sakytinėje lietuvių kalboje. Taikomoji kalbotyra 8. https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.php/taikomoji-kalbotyra/article/view/78

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura; BALČIŪNIENĖ, Ingrida. 2016. Atributinių ir predikatinių junginių su būdvardžiais dažnumas ir struktūra sakytinėje kalboje. Lituanistica 62(2), 127‒137.

http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/3344

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura; BALČIŪNIENĖ, Ingrida. 2016. Funkciniai pasakymų tipai sakytinėje lietuvių kalboje. Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė: mokslinių straipsnių rinkinys. http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/germanu/TELL_ME_leidinys_2016.pdf

2017 m.

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura. 2017. Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas ‒ natūralios vartosenos tyrimų šaltinis. Taikomoji kalbotyra 9, 176–198.

https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.php/taikomoji-kalbotyra/article/view/152/109

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura. 2017. Grammatically coded corpus of spoken Lithuanian: methodology and development. World Academy of Science, engineering and technology: international journal of cognitive and language sciences 11(4), 853–857.

https://eltalpykla.vdu.lt/bitstream/handle/1/35912/ISSN1307-6892_2017_V_11_N_4.PG_853-857.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2018 m.

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura. 2018. Svetimų kalbų intarpai sakytinėje lietuvių kalboje. Lietuvių kalba 12.

http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/248

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura. 2018. Positive and Negative Politeness in Spoken Lithuanian. Philologia Estonica, in press.

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura. 2018. Nuo buitinės kalbos iki viešo kalbėjimo: kiekybinis kai kurių leksikos ir gramatikos ypatybių tyrimas tekstynų lingvistikos metodu. Lituanistica, in press.

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura. 2018. Šnekamoji kalba: mitai, realybė ir tyrimų galimybės. Kauno diena, 2018 m. birželio 29 d.

http://kauno.diena.lt/naujienos/nuomones/nuomones/snekamoji-kalba-mitai-realybe-ir-tyrimu-galimybes-870672

KAMANDULYTĖ-MERFELDIENĖ, Laura. 2018. Mokslininkai: anglų kalba grėsmės lietuvių kalbos išlikimui nekelia. Delfi.lt, 2018 m. birželio 25 d.

https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/mokslininkai-anglu-kalba-gresmes-lietuviu-kalbos-islikimui-nekelia.d?id=78399159